​​​​سهامداران.jpg 

اسامی و درصد سهام سهامداران شرکت شیمیایی لاوان

ردیف نام سهام دار سرمایه درصد
۱ انرژی سپهر ۶۵۹,۵۸۳,۳۳۴,۰۰۰ ۵۴.۹۷
۲ پتروفرهنگ ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰
۳ پتروشیمی شازند ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵
۴ صنایع پتروشیمی دنا ۲۰۸,۳۳۳,۰۰۰ ۰.۰۲
۵ صنایع پتروشیمی سبلان ۲۰۸,۳۳۳,۰۰۰ ۰.۰۲

​​​